Profesjonalna szkoła rodzenia - Ewa Kusiak

O mojej szkole rodzenia

Szkoła Rodzenia prowadzona przez Ewę Kusiak należy do kategorii Szkół Self - help groups - grupa pomagających sobie ludzi. Ten sposób prowadzenia zajęć zmienia kurs z typowo szkoleniowo - służbowego na bardziej prywatny, o wspaniałej atmosferze, gdzie uczestnicy kursu dzielą się swoimi spostrzeżeniami, wątpliwościami, a po porodzie wzbogacają wykłady swoimi doznaniami i przeżyciami. Metodę - Poród bez lęku - położna Ewa Kusiak uważa za jedną z najlepszych metod i dlatego na niej bazuje.

Poród traktowany jest jak egzamin i w związku z tym program jest tak przygotowany, żeby kobieta bez strachu mogła temu zadaniu podołać. W grupach uczestniczą ojcowie, którzy są przygotowani do rodzicielstwa, poprzez poznawanie kolejnych etapów, jakimi są ciąża, rodzenie, karmienie, pielęgnacja noworodka, odpowiedzialność rodzicielska.

Mąż często jest oparciem dla swojej żony, pełni funkcję instruktora, razem z nią oddycha, masuje okolicę lędźwiowo - krzyżową, często jest łącznikiem między rodzącą żoną, a lekarzem i położną. Kursanci po porodzie mogą liczyć na pomoc pani Ewy Kusiak w zakresie problemów laktacyjnych i pielęgnacyjnych dziecka.
Wiodącym celem Szkoły Rodzenia jest przygotowanie kobiety do naturalnego porodu. Poród traktowany jest jak zadanie lub cel i tak też jest dopasowany program przygotowawczy, aby każda kobieta bez strachu mogła temu podołać. Ćwiczenia ogólno - kondycyjne, oddechowe, mięśni krocza, nauka relaksu i parcia służą temu, żeby wyrobić umiejętność automatycznych reakcji na każdy rodzaj porodowych skurczów, świadome uczestnictwo w porodzie, oraz współpracę z lekarzem i położną.

W zajęciach często uczestniczą ojcowie, którzy są przygotowani do rodzicielstwa, poprzez poznanie kolejnych etapów jakimi są: ciąża, rodzenie, karmienie, pielęgnacja niemowlęcia. Mąż często jest oparciem dla swojej żony, pełni funkcję instruktora, razem z nią oddycha, często jest łącznikiem między rodzącą żoną a lekarzem i położną.

Z uwagi na to , że kobieta w ciąży i po porodzie napotyka na wiele problemów i zagrożeń, do programu włączone są tematy związane z promocją karmienia piersią, pielęgnacją noworodka, odpowiedzialnością rodzicielską , promowaniem współżycia w rodzinie wielopokoleniowej, planowaniem rodziny, jak i profilaktyka raka piersi.
Szkoła Rodzenia działa od 1978 roku - jako pierwsza Szkoła Rodzenia we Wrocławiu. Założona została przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem przy ul. Krakowskiej.

Do roku 1992 zajęcia odbywały się przy zakładach Kąpielowych. Gdy Szkołę zamknięto poproszono P. Ewę Kusiak, (która w roku 1993 otworzyła pierwsza prywatną Szkołę Rodzenia, przygotowującą pary do porodów rodzinnych) o kontynuowanie Szkoły Rodzenia w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem. Po rozwiązaniu w/w ZOZu Szkoła Rdzenia została przeniesiona do ZOZu przy ul. Dobrzyńskiej.

Od stycznia 2002 roku do dnia dzisiejszego zajęcia Szkoły Rodzenia prowadzone są w budynku Centrum Diagnostyczno- Rehabilitacyjnym "Promyk Słońca" NZOZ przy ul. Swobodnej 8a.

Informacje o prowadzącej szkołę

Pani Ewa Kusiak z zawodu jest położną. (urodziła i wychowała trzy córki, a nawet doczekała się dwoje wnucząt .

Córki oczywiście musiały chodzić do szkoły rodzenia :)) 10 lat pracowała w województwie zielonogórskim (obecnie lubuskim) na sali porodowej, w Poradni dla Kobiet i jako położna środowiskowa.

W 1987 roku objęła we Wrocławiu stanowisko instruktorki wojewódzkiej ds. położnictwa i ginekologii, jednocześnie założyła i prowadziła prywatną Szkołę Rodzenia w Przedszkolu przy ul. Niedźwiedziej.

Po 9 latach pracy na stanowisku wojewódzkiej instruktorki pani Ewa wznowiła w 1996 roku działalność bezpłatnej Szkoły Rodzenia w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem przy ul. Krakowskiej, założyła także w/w ZOZ-ie Wojewódzką Poradnię Laktacyjną i pełniła funkcję koordynatora wojewódzkiego d/s karmienia piersią.

Po rozwiązaniu w/w Zespołu wraz z Poradnią Laktacyjną i Szkołą Rodzenia, pani Ewa przeniosła Szkołę Rodzenia do Wojewódzkiej Przychodni przy ul. Dobrzyńskiej.

Obecnie jest to znów Szkoła prywatna, a od stycznia 2002 roku do dnia dzisiejszego funkcjonuje przy Oddziale Fundacji "Promyk Słońca" Centrum Diagnostyczno - Rehabilitacyjnym NZOZ Wrocław ul. Swobodna 8a, gdzie objęła funkcję zastępcy kierownika w/w Przychodni

W każdy czwartek w Dolnośląskim radiu - 1730 - 1800

Poradnik dla kobiet w ciąży, oraz przyszłych ojców, poruszający wiele ważnych kwestii, między innymi o objawach rozpoczynającej się akcji porodowej, oraz przygotowaniach do odbycia porodu. Zapraszamy.